ZÁMER A PODMIENKY PRIAMEHO NÁJMU.

Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo ( ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods.  9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja zverejňuje zámer  prenajať dočasne prebytočný majetok formou priameho nájmu.

Nebytový priestor (kusový a nápojový automat)

Hnuteľný majetok (prenájom reklamnej plochy)

 

Kalokagatia

23. júna 2016 sa študentky Andrea Kuhejdová (III. B), Andrea Turacová (III. B) a Ivana Fitáková (I. M) zúčastnili slávnostného vyhodnotenia kultúrno-umeleckej súťaže Kalokagatia v Trnave (olympiáda detí a mládeže s medzinárodnou účasťou).

Špenátové smoothie alebo hodiny biológie

V mesiaci jún študentky z II. K a III. AS styling triedy v rámci tematického celku Zdravý životný štýl pripravovali na hodinách biológie miešané nápoje z čerstvého ovocia (banány, jahody, hrušky, kivi), špenátu a mlieka.

Kto je online

Práve tu je 11 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Zriaďovateľ školy

logo vuc