iSOSNO

Stredná odborná škola Námestovo organizuje 12. 03. 2015 o 8:00 hod. nultý ročník informatickej súťaže iSOSNO. Súťaž je určená pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základnej školy. Súťaž je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť pozostáva zo základných pojmov informatiky, logiky a algoritmizácie. Praktická časť je zameraná na prácu s kancelárskym balíkom. Pre najlepších troch sú pripravené zaujímavé ceny (tablet, externý disk, PC hra). Organizátori súťaže sa tešia na vašu účasť.

PRIHLÁSENIE A REGISTRÁCIA.

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Dovoľujeme si vás informovať o zrušení podmienky prospechu (do 2,75) pre prijímanie žiakov do prvého ročníka 4-ročného študijného odboru.

Ide o znenie § 62 ods. 6 písmeno a) a c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon).

Táto podmienka bola zrušená Nálezom Ústavného súdu č. 330 z 22. októbra 2014.

Maj rád druhého ako hudbu

Dôležitou súčasťou prípravy na život v multikultúrnej realite je výchova k tolerancii a k rešpektovaniu ľudských práv, odstraňovanie predsudkov, rasizmu a diskriminácie. S týmto zámerom sa uskutočnil 30. januára 2015 originálny výchovný koncert hudobnej skupiny pod vedením preventistu npor. Tibora Šándora z OR PZ v Dolnom Kubíne Maj rád druhého ako hudbu.

Beseda so zamestnancami záchrannej HS Zuberec

Obetavosť, disciplína, zanietenosť pre dobrú vec, zodpovednosť, pomoc druhému, vlastnosti, ktoré sa často opakovali v besede zamestnancov záchrannej HS Zuberec so študentmi 1. ročníka SOŠ v Námestove v aule školy 6. februára 2015.

Kto je online

Práve tu je 11 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Zriaďovateľ školy

logo vuc