Sosnáčik

Školský časopis Sosnáčik je tvorený redakčnou radou - žiakmi žiackej školskej rady Strednej odbornej školy podnikania a služieb. Jeho obsah je zameraný na aktuálne dianie v škole, aktivity a úspechy žiakov.

Školský rok 2020/2021
 Sosnáčik 1
 Sosnáčik 2
 

Vytlačiť