Projekty 2021-2022

Mladý podnikavec

Naša škola je v školských rokoch 2020 – 2022 súčasťou projektu „Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl“ - kód projektu: 312011ACM6.

Viac o projekte

Mladý podnikavec


Vytlačiť